Polish English

Realizacje

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego - logo

Powstało w wyniku połączenia Regionalnej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Sieradzu i Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego w Skierniewicach. Początkowo Biuro miało swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 20 oraz posiadało trzy zespoły terenowe: w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu i w Skierniewicach. W 2002 roku nastąpiła reorganizacja Biura, w wyniku której zlikwidowane zostały wszystkie zespoły terenowe.

 

 

BPPWŁ korzysta również z oprogramowania MescalDesign dla samorządów zobligowanych do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej umożliwiającego publikowanie wymaganych informacji.

BPPWŁ - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego BPPWL

Opis realizacji

Wdrożenie nowej odsłony strony www Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, wymagało uwzględnienia danych z okresu kilku lat jakie serwis BPPWŁ zgromadził w swoich zasobach oraz przyzwyczajeń redaktorów, jakie nabyli pracując z uprzednim panelem administracyjnym.

Dzięki połączeniu nowych technologii daliśmy serwisowi nowe narzedzia i uprościliśmy edycję danych, jednocześnie CMS umożliwia zapis danych w starszej formie, przez co redaktorzy serwisu nie muszą zmieniać metodyki swojej pracy zaś serwis dysponuje najnowocześniejszymi efektywnymi rozwiązaniami.

Serwis BPPWŁ korzysta również z autorskiego oprogramownia BIP dla jednostek samorządu zobligowanych do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Wykorzystane technologie

HTML 5
Javascript
Ruby
Ruby on Rails
PostgreSQL
jQuery
CSS
CSS3