Polish English

Realizacje

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, w tym NFZ, organów samorządu terytorialnego oraz na arenie międzynarodowej, a także działanie na rzecz podwyższania standardu usług medycznych.


Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

Opis realizacji

Specjalistyczna witryna medyczna, której niektóre treści przeznaczone są wyłacznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu, wymgała stworzenia wybiórczego dostepu do częsci serwisu oferowanych w abonamencie. System realizujący postawione przed nami zadania oparliśmy na Ruby on Rails co pozwoliło szybko i skutecznie uporać się z zadaniem.

Najbardziej rozbudowaną częścią serwisu jest panel administracyjny umożliwiający wybranym osobom zarządzanie abonamentami oraz wydzielaniem dostępu zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych osób na portalu.

Panel umożliwia pełną kontrolę płatności dokonywanych w ramach abonamentu, zarządzanie abonamentami w sposób pełni autmatyczny lub kontrolę może przejąć osoba uprawniona do administracji witryną. automatycznie jak i również

Wykorzystane technologie

HTML
Javascript
Ruby
Ruby on Rails
PostgreSQL
jQuery
CSS