Biuletyn Informacji Publicznej

Oprogramowanie dla samorządów zobligowanych do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, spełniające wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.), pozwalające w bezpieczny i prosty sposób na publikowanie wymaganych informacji.

Cechy oprogramowania dla Biuletynów Informacji Publicznej

 • Wysokie bezpieczeństwo autentykacji
 • Rozbudowana autoryzacja, umożliwiająca jasny podział na role jakie w systemie pełnią Administratorzy
 • Pełne kopie danych oraz historia zmian publikowanych treści
 • Podział na role, umożliwia dostęp do edycji danych wybranym osobom lub grupom osób.
 • Prosty i intuicyjny panel administracyjny pozwalający na szybką edycję danych.
 • Szybki hosting, pozwala na nieprzerwane działanie
 • Wygodny edytor umożliwiający pisanie tak jak w edytorze Microsoft Word
 • Szybkie łącze to bezproblemowe przesyłanie dużych załączników
 • Wsparcie konsultantów w prowadzeniu i publikowaniu treści dla Administratorów BIP
 • Nowoczesne bazy danych Postgresql 13.0
 • Wydruk opublikowanych treści
 • Eksport danych do formatów PDF

BIP to oprogramowanie, które musi zapewniać wysokie bezpieczeństwo danych - to cecha na której skupilismy się tworząc nasz produkt. Oprócz mechanizmów bezpieczeństwa niebagatelną rolę odgrywa hosting, który musi zapewnić nieprzerwane działania 24 godziny na dobę. Nasz produk hostujemy na bezpiecznych serwerach w Polsce, posiadających kilka żródeł zasilania, pełne kopie bezpieczeństwa i które gwarantują nieprzerwane działanie 24 godzin na dobę.

Obligatoryjność publikacji informacji

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Potrzebujesz Biuletyn Informacji Publicznej dla Twojej działalności?

Skontaktuj się z nami!