Platformy przetargowe i aukcyjne

Aplikacje klasy ERP pozwalające zorganizować dowolny przetarg, aukcję lub licytację, w ogólności dające możliwość przeprowadzenia pewnej procedury zakupowej, określenia jej specyfiki, otwartości. Nasze Platformy Elektronicznych Aukcji, przygotowujemy pod konkretne zapotrzebowanie Klienta z uwzględnieniem wymagań prawa polskiego i europejskiego. Platforma Aukcji Elektronicznych jest dedykowaną platformą przetargową dla biznesu oraz instytucji publicznych jak i osób prywatnych.

Na życzenie udostępniamy demo platformy przetargowej

Skontaktuj się z nami!

Nasze aplikacje pisane są w najnowszych rozwiązaniach programowych, dbamy o bezpieczeństwo i niezawodność. Nasze systemy platformowe wwdrażamy na infrastrukturze serwerowej Klienta lub na naszych najnowszych w pełni sprzętowych serwerach ulokowanych w profesjonalnej serwerowni, pozwalających na maksymalną wydajność i skalowalność

Zalety korzystania z platformy przetargowej

  • Najniższa cena kupna to czysty zysk
  • Optymalna cena sprzedaży
  • Redukcja kosztów i czasu
  • Uczestniczenie w wielu aukcjach jednocześnie
  • Szybkość zawieranych transakcji
  • Wygoda i komfort
  • Bezpieczeństwo i wydajność
  • Wzrost konkurencyjności firmy

Biznes Platformy wspierają procesy zakupowe i logistyczne powiązane z systemami klasy ERP , a także wspierają relacje B2B, B2C oraz C2C .

Dostawcy Dzięki Platformie uczestniczysz w aukcjach, konkurujesz, rozwijasz się, poznajesz nowych kontrahentów, co pozwala zwiekszyć dochody

Kupujący Dzięki Platformie masz pod reką konkurencyjne ceny za usługi, zlecenia, produkty, którymi jesteś zainteresowany. Złap najlepsze okazje!

Platforma przetargowa

Platforma przetargowa przeznaczona jest głownie do prowadzenia aukcji i licytacji zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Przetargi mogą być otwarte lub zamknięte, dostępne dla grupy, której kryteria doboru ustanawia ogłaszający przetarg lub wynikają one wprost z prawa o zamówieniach publicznych. Warunki przetargu ogłaszający umieszcza w SIWZ, dzieki któremu uczestnicy mogą się zapoznać wstępnie z warunkami przetargu oraz określić czy spełniają wymagania aby przystapić do przetargu.

Platforma aukcyjna

Platforma aukcyjna to standardowa platforma z aukcją i licytają, przedmiotem aukcji mogą być produkty jak i usługi. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w tego typu platformie jest licytacja oparta na aukcji angielskiej, w której zwyciężcą licytacji jest ten kto dał najwyższą cenę. Platforma MescalDesign umożliwia wdrożenie każdego typu aukcji oraz ich modyfikacji dostosowanej do potrzeb Klienta.

Platforma ofertowa

Platforma ofertowa to wyspecjalizowana platforma aukcyjna, w której Kupujący szuka wykonania usługi z dowolnego zakresu i branży wystawiając swoje zapotrzebowanie na usługę w formie aukcji. Sprzedawcy to zazwyczaj firmy związane z daną branżą usługową, licytują się wzajemnie o pozyskanie zlecenia.

Możliwości Platformy Aukcji Elektronicznych

Przedstawiamy niektóre rodzaje aukcji, licytacji jakie oferuje Platforma Aukcji Elektronicznych MescalDesign. Naszą ofertę możmy dowolnie rozbudować i przystosować pod wymagania Klienta, doradzamy jakie funkcjonalności powinna mieć platforma aukcyjna by jej zakup był jak najbardziej optymalny ekonomicznie a jednocześnie by w pełni satysfakconował Klienta.

Aukcja klasyczna (angielska)

Aukcja prowadzonym w tradycyjny sposób tak aby Sprzedający uzyskał maksymalną cenę za wystawiony na aukcji towar lub usługę. Aukcję wygrywa Kupujący, która zgłosi najwyższą cenę. Platforma MescalDesign automatycznie wyłoni zwyciężcę aukcji i powiadomi e-mailem lub smsem uczestników o zakończeniu i wygraniu akcji. Sprzedający może okreslić cenę minimalną, która jeśli nie zostanie osiągnięta, skutkuje anulowaniem całej aukcji.


Aukcja grupowa

Kupujący znajduje towar lub usługę, którą chciałby zanabyć i dołącza do Grupy Kupujących, określając maksymalną cenę za określoną ilość (towaru, usług). Sprzedawca określa przedziały ilościowe i uzależnia od nich cenę. Im więcej Kupujących dołacza do Grupy tym cena jednostkowa staje się coraz niższa, dzieki temu Kupujący może kupić towar po cenie jeszcze niższej niż deklarował. Sprzedawca zyskuje poprzez zwiększoną sprzedaż ilości swoich towarów i usług a Kupujący korzystają na rabatch ustalonych przez Sprzedawcę dla danego przedziału ilościowego oraz nie dokonuje zakupu gdy cena nie spadnie poniżej jego ceny maksymalnej, co pozwala na zakupy bez ryzyka.


Aukcje z ceną minimalną i maksymalną

Kryterium zakończenia i realizacji umowy jaka powstaje pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może być ustalona cena jaką uczestnicy aukcji są w stanie zapłacić lub przyjąć. W przypadku Sprzedawcy, może okreslić cenę minimalną, która jeśli nie zostanie osiągnięta w drodze licytacji, unieważnia aukcję a tym samym niedochodzi do sprzedaży towaru lub usługi, po cenie która była by niekorzystna dla Sprzedawcy. Cenę maksymalną może ustalić Kupujący w trosce o to by nieprzepłacić za wybraną usługę lub towar - stosowana w aukcjach grupowych lub przy automatycznej licytacji, która umożliwia podbijanie ceny do określonej maksymalnej kwoty przy kolejnych zgłoszeniach kontrofertowych.


Aukcja z zakupem natychmiastowym

Sprzedawca może określić zazwyczaj wyższą niż osiąganą w drodze licytacji, cenę za którą Kupujący mogą nabyć towar lub usługę bez licytacji, jest to opcja najczęściej dodawana do akcji tradycyjnej, dająca możliwość nabycia natychmiastowego. Opcja dostepna jest do momentu złożenia pierszej oferty kupna w drodze licytacji, w przypadku gdy okreslona jest cena minimalna, opcja Kup Teraz jest dostępna do czasu osiągnięcia ceny minimalnej Sprzedającego w licytowanej aukcji.


Aukcja odwrócona

W przeciwieństwie do aukcji klasycznej w aukcji odwróconej Kupujący może okreslić maksymalna kwotę jaką jest skłonny zapłacić za towar lub usługę. Licytujący się Sprzedawcy oferujący swoje usługi i towary, w kolejnych licytacjach podają coraz niższą cenę. Wygrywający licytację może zostać wyłoniony przez system Platformy Aukcji Elektronicznej wedle kryterium najniższej ceny, lub dodatkowe kryteria takie np. jak: odległość geograficzna pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, punkty oceny jakie uzyskał Sprzedawca, lub dowolne inne uprzednio ustalone. System może także pozostawić wybór zwyciężcy licytacji samemu Kupującemu, który wyłoni wygranego wedle swoich kryteriów.


Aukcja błyskawiczna

Sprzedawca może dzięki platformie przetargowej wystawiać aukcje, które są ograniczone krótkim czasem trwania ze względu na wrażliwość towaru (mrożonki, kwiaty etc.), charakteryzuje się brakiem ceny minimalnej, a cena wywoławcza jest stosunkowo niska. Przebieg licytacji ograniczonej czasowo wyglada tak samo jak w aukcji klasycznej - wygrywa Kupujący, który zaproponował najwyższą cenę za towar.


Aukcje pozycyjne

Platforma oferuje możliwość sprzedaży jedno i wielopozycyjnej. Jednopozycyjna aukcja charakteryzuje się wystawieniem na uakcję jednego przedmiotu lub jednej usługi. Aukcje wielopozycyjne pozwalają w ramach jednej aukcji wystawić wiele przedmiotów z różnych lub pokrewnych branż.


Aukcja grzecznościowa

Sprzedawca może oznaczyć swoją aukcję jako grzecznościową, tj. sprzedać poprzez swoje konto przedmiot lub usługę, która nie należy do niego, rola Sprzedawcy ogranicza się w takim przypadku tylko do pośrednictwa. Kupujący narażony jest na ryzyko pojęcia zakupu u podmiotu niezwiązanego z Platformą Aukcji Elektronicznej. Zazwyczaj aukcja taka nie jest stosowana, naraża bowiem obie strony.