Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Firma MescalDesign spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosuję zasadę pufności i nieudostępniania innym podmiotam danych jakie w procesie interakcji na stronie www.mescaldesign.pl ("Stronie") uzyskała biernie lub aktywnie.

Firma MescalDesign sp. z o.o. zobowiązuje się do nieprzekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych Klientów innym podmiotom bez zgody Klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.

Firma MescalDesign sp. z o.o. zobowiązuje się do poufności przekazywanych danych przez Klientów firmie MescalDesign sp. z o.o. w procesach realizacji projektów, oszacowań projektów oraz danych powiązanuch z projektem Klienta takich jak: budżet projektu, wycena projektu, ramy czasowe projektu, szczegóły projektu, materiały przekazane wraz z projektem będą zachowane w tajemnicy.

Operatorem Serwisu jest spółka MescalDesign z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gromadzenie danych

Serwis przechowuje wyłącznie zapytania HTTP kierowane do serwera, a przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Tak zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów, i mogą dotyczyć następujących informacji:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Mechanizm Cookies

„Ciasteczka” - pliki cookies - to rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane informacje (pliki z logami) pomagają nam określić: które podstrony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, itp. Na podstawie tych informacji mogą być generowane statystyki pomocnicze, które nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Analizujemy pliki z logami, aby zapewnić jak najwyższą jakość Serwisu.

Informacje te nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, a dopiero kiedy zachodzi taka konieczność, również podmiotom do tego uprawnionym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Odnośniki do innych stron

W Serwisie znajdują się odnośniki do innych stron WWW.

MescalDesign sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Warto więc, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną.

Zmiany na Stronie

MescalDesign sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zmian na Stronie internetowej lub ograniczenia dostępu do Strony internetowej.

Zmiany naszej polityki prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.